Posebna občinska volilna komisija

Mestni svet je dne 1. julija 2014 imenoval posebno občinsko volilno komisijo v sestavi:

Predsednica

  • Irma WOLF

Namestnica predsednice

  • mag. Miroslava TOPLAK

Člani

  • Zdenko PESTNER
  • Oto BARANJA
  • Damijana PESTNER

Namestniki članov

  • Janja ROŠER
  • Jožef HORVAT SANDRELI
  • Dalibor CENER HORVAT

Mandat komisije traja 4 leta.