Posebna občinska volilna komisija

Mestni svet je dne 24. maja 2022 imenoval posebno občinsko volilno komisijo v sestavi:

 • Predsednica:
  • Irma WOLF
    
 • Namestnica predsednice
  • mag. Miroslava TOPLAK
    
 • Člani:
  • Borut HORVAT
  • Dalibor CENER HORVAT
  • Janja ROŠER
   ​​​​​​​
 • Namestniki članov
  • Monika HORVAT SANDRELI
  • Aleš MÜLLER
  • Oto BARANJA

Mandat komisije traja 4 leta.

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
pdf (351.71 KB)