Odbor za proračun in finance

Predsednik 

Gorazd Kerec

Člani

 • Goran Miloševič
 • Uroš Bagari
 • dr. Simona Šarotar Žižek
 • Petra Horvat
 • Bojan Petrijan
 • Anton Slavic

Odbor obravnava predloge aktov iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na:

 • proračun občine in zaključni račun proračuna,
 • predpisovanje in izvajanje lokalnih davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov 
  ter izvajanje davčne politike v občini,
 • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet