Odbor za proračun in finance

Predsednik Anton SLAVIC

Člani

Jožef RECEK

Karel GJERGEK

Dušan BENCIK

Bojan PETRIJAN

Marjan ŽEKŠ

Jure LANG

 

Odbor obravnava predloge aktov iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na:

  • proračun občine in zaključni račun proračuna,
  • predpisovanje in izvajanje lokalnih davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov 
    ter izvajanje davčne politike v občini,
  • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet