Odbor za informiranje, promocijo mestne občine in mednarodno sodelovanje

Predsednica

mag. Brigita Perhavec

Člani

  • Vlasta Veren
  • Bojanka Veren
  • Iris Lanščak
  • Staša Horvat
  • Tamara Gradinski
  • Franc Boriš

 

Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na:

  • področje informiranja,
  • turistično promocijo občine,
  • povezovanje na gospodarskem, kulturnem, športnem in drugih področjih z občinami sosednjih držav, z občinami in mesti v državah, kjer živijo zamejski Slovenci, izseljenci in kjer začasno delajo občani mestne občine ter z občinami drugih držav, kjer se izkaže interes mestne občine,
  • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet