Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Predsednik

Aleš Kornik

Člani

 • Zoran Hoblaj
 • Robert Žižek
 • mag. Mojca Breščak
 • Domen Serec
 • Branko Farič
 • Anton Škraban


Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na:

 • gospodarski razvoj občine,
 • vzpodbujanje razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva,
 • ustanavljanje in delovanje skladov za razvoj podjetništva in drobnega 
  gospodarstva,
 • dejavnost kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva,
 • celostni razvoj podeželja,
 • razvoj dejavnosti na področju turizma in gostinstva,
 • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet