Odbor za družbene dejavnosti

Predsednica

Daniela Mörec

Člani

 • Bernardka Ružič
 • Dina Božanić
 • Iris Lanščak
 • Andreja Prettner
 • Nada Kuhar
 • Nataša Brulc Šiftar

Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na:

 • otroško varstvo in varstvo predšolskih otrok,
 • vzgojo in izobraževanje,
 • zdravstveno dejavnost,
 • socialno varstvo,
 • kulturno dejavnost,
 • zaposlovanje in štipendijsko politiko,
 • področje kulture in varstvo kulturne dediščine,
 • šport in rekreacijo,
 • društva,
 • raziskovalno dejavnost,
 • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet