Občinska volilna komisija

Za štiriletni mandat je mestni svet 19. aprila 2018 imenoval občinsko volilno komisijo Mestne občine Murska Sobota v sestavi: 

  • predsednik

Bojan ŽUNIČ

  • namestnica predsednika

Zvonko BRENČIČ

  • člani:

Melita DOMJAN

Mitja PERŠ

Drago VIGALI

  • namestniki članov:

Alenka SAMEC

Nina JUG

Kristina ŠOOŠ TRAJBARIČ