Komisija za statutarna in pravna vprašanja

Predsednik

Zoran Hoblaj

Člani

 • mag. Brigita Perhavec
 • Nikolaj Hochstetter
 • Iris Lanščak
 • dr. Simona Šarotar Žižek
 • Drago Vigali
 • Aleš Kornik

 

Komisija

 • obravnava predlog statuta in poslovnika ter njune spremembe in dopolnitve,
 • pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlokov mestnega sveta,
 • zunaj sej mestnega sveta daje razlago poslovnika,
 • obravnava statute javnih podjetij, zavodov in skladov, katere potrjuje ali daje soglasje mestni svet,
 • na zahtevo mestnega sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema mestni svet,
 • lahko predlaga spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika