Komisija za statutarna in pravna vprašanja

Predsednik

Zoran HOBLAJ

Člani

- Igor VITEZ

- Alenka GLAVAČ GERŠANOV

- Drago VIGALI

- Jože ŠADL

- Romeo VARGA

- Matej GRAH

 

Komisija

  • obravnava predlog statuta in poslovnika ter njune spremembe in dopolnitve,
  • pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlokov mestnega sveta,
  • zunaj sej mestnega sveta daje razlago poslovnika,
  • obravnava statute javnih podjetij, zavodov in skladov, katere potrjuje ali daje soglasje mestni svet,
  • na zahtevo mestnega sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema mestni svet,
  • lahko predlaga spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika