Komisija za nagrade in priznanja

Predsednik

Mitja Horvat

Člani

  • Daniela Mörec
  • Alenka Glavač Geršanov
  • Staša Horvat
  • Romana Tanšek Kolmanič
  • Nada Kuhar
  • Štefan Küplen

 

Komisija

  • pripravlja akte, ki se nanašajo na podelitev nagrad in priznanj mestne občine,
  • obravnava predloge za podelitev priznanj in nagrad mestne občine,
  • daje mnenja k posameznim predlogom za podelitev priznanj in nagrad,
  • obravnava ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni svet