Komisija za nagrade in priznanja

Predsednica

Danijela MÖREC

Člani

- Goran MILOŠEVIČ

- Aleš KORNIK

- Staša HORVAT

- Erika HERTL

- Zoran KOS

- Miran FORJANIČ

 

 

Komisija

  • pripravlja akte, ki se nanašajo na podelitev nagrad in priznanj mestne občine,
  • obravnava predloge za podelitev priznanj in nagrad mestne občine,
  • daje mnenja k posameznim predlogom za podelitev priznanj in nagrad,
  • obravnava ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni svet