Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predsednik

Goran Miloševič

Člani

 • mag. Brigita Perhavec
 • Dušan Bencik
 • Nives Cajnko
 • Bojan Petrijan
 • Andrej Mešič
 • mag. Marjan Gujt
 • Jože Šadl
 • Darko Rudaš

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnemu svetu:

 • predlaga kandidate za delovna telesa mestnega sveta in druge organe, ki jih imenuje mestni svet,
 • pripravlja predloge odločitev mestnega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve mestnega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, iz pristojnosti mestnega sveta, ki so povezana z volitvami, imenovanji oz. razrešitvami ter drugimi kadrovskimi vprašanji v mestni občini,
 • obravnava druga vprašanja, ki jih določi mestni svet