Služba za notranjo revizijo

-       izvaja naloge notranjega revidiranja za mestno občino ter proračunske uporabnike, katerih ustanoviteljica in večinski financer je mestna občina, in ki z mestno občino sklenejo posebni dogovor o zagotavljanju notranjega revidiranja,

-       opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naloži župan.

Služba za notranjo revizijo

Notranji revizor - podsekretar

mag. Andreja Kovač
+ 386 (2) 525 16 34
andreja.kovac@murska-sobota.si