Oddelek za javne finance

-          pripravlja proračun, zaključni račun in premoženjsko bilanc občine in druge normativne akte

-          pripravlja in usklajuje finančne načrte

-          opravlja strokovna, finančna in knjigovodska opravila za proračun, mestno upravo in druge uporabnike proračunskih sredstev,

-          spremlja in sodeluje pri oblikovanju cen, občinskih davkov in taks  iz občinske pristojnosti,

-          skrbi za informacijski sistem,

-          opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

Oddelek za javne finance

Podsekretar - vodja oddelka

Dominika Fras
+ 386 (2) 525 16 40
dominika.fras@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za javne finance)

mag. Robert Bencik
+ 386 (2) 525 16 48
robert.bencik@murska-sobota.si

Računovodja VII/2-II

Slavica Merklin
+ 386 (2) 525 16 41
slavica.merklin@murska-sobota.si

Računovodja VII/2-II

mag. Daniela Vereš
+ 386 (2) 525 16 46
daniela.veres@murska-sobota.si

Računovodja VI

Barbara Žekš
+ 386 (2) 525 16 45
barbara.zeks@murska-sobota.si

Finančnik V

Sandra Mate
+ 386 (2) 525 16 43
sandra.mate@murska-sobota.si

Knjigovodja V

Katja Ružič
+ 386 (2) 525 16 42
katja.ruzic@murska-sobota.si

Finančnik VII/1

Andrej Mesarič
+ 386 (2) 525 16 39
andrej.mesaric@murska-sobota.si

Finančnik VII/1

Barbara Flisar
+ 386 (2) 525 16 49
barbara.flisar@murska-sobota.si