Oddelek za gospodarske dejavnosti

-          analizira razvojne možnosti občine ter pripravlja predloge razvojnih usmeritev in ukrepov za spodbujanje malega gospodarstva, podjetništva, kmetijstva, trgovine, gostinstva in turizma ter drugih gospodarskih dejavnostih in opravlja upravne in strokovne naloge na teh področjih,

-          opravlja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb,

-          pripravlja, vodi in koordinira projekte in investicije,

-          pripravlja strokovne predloge in akte s svojega področja,

-          pripravlja dokumentacijo in izvedbo javnih naročil ter vsa strokovna opravila v zvezi s postopki javnih naročil,

-          opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

  Oddelek za gospodarske dejavnosti

  Podsekretar - vodja oddelka

  Klaudija Šadl Jug
  + 386 (2) 525 16 53
  klaudija.sadl-jug@murska-sobota.si

  Višji svetovalec (za gospodarske dejavnosti)

  Ines Meznarič
  +386 (2) 525 16 64
  ines.meznaric@murska-sobota.si
   

  Višji svetovalec (za področje javnih gospodarskih služb)

  Jožica Gomboc
  + 386 (2) 525 16 61
  jozica.gomboc@murska-sobota.si

  Višji svetovalec (za projekte in investicije)

  Dušan Hauko
  + 386 (2) 525 16 60
  dusan.hauko@murska-sobota.si

  Višji svetovalec (za evropske in druge projekte)

  Doris Gumilar
  + 386 (2) 525 16 62
  doris.gumilar@murska-sobota.si

  Koordinator VII/2 (za področje javnih naročil)

  Petra Fartek
  + 386 (2) 525 16 65
  petra.fartek@murska-sobota.si

  Pravnik VII/2 (za javna naročila in pravne zadeve)

  Uroš Bencak
  + 386 (2) 525 16 73
  uros.bencak@murska-sobota.si

  Višji svetovalec (za komunalne dejavnosti in investicije)

  Tadej Fister
  + 386 (2) 525 16 57
  tadej.fister@murska-sobota.si