Oddelek za gospodarske dejavnosti

-          analizira razvojne možnosti občine ter pripravlja predloge razvojnih usmeritev in ukrepov za spodbujanje malega gospodarstva, podjetništva, kmetijstva, trgovine, gostinstva in turizma ter drugih gospodarskih dejavnostih in opravlja upravne in strokovne naloge na teh področjih,

-          opravlja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb,

-          pripravlja, vodi in koordinira projekte in investicije,

-          pripravlja strokovne predloge in akte s svojega področja,

-          pripravlja dokumentacijo in izvedbo javnih naročil ter vsa strokovna opravila v zvezi s postopki javnih naročil,

-          opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Podsekretar - vodja oddelka

Klaudija Šadl Jug
+ 386 (2) 525 16 53
klaudija.sadl-jug@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za gospodarske dejavnosti)

Silvija Kouter
+ 386 (2) 525 16 63
silvija.kouter@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje javnih gospodarskih služb)

Jožica Gomboc
+ 386 (2) 525 16 61
jozica.gomboc@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za projekte in investicije)

Dušan Hauko
+ 386 (2) 525 16 60
dusan.hauko@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za evropske in druge projekte)

Doris Gumilar
+ 386 (2) 525 16 62
doris.gumilar@murska-sobota.si

Svetovalec (za komunalne dejavnosti)

Bogomir Rola
+ 386 (2) 525 16 64
bogomir.rola@murska-sobota.si

Koordinator VII/2 (za področje javnih naročil)

Petra Fartek
+ 386 (2) 525 16 65
petra.fartek@murska-sobota.si

Pravnik VII/2 (za javna naročila in pravne zadeve)

Uroš Bencak
+ 386 (2) 525 16 73
uros.bencak@murska-sobota.si