Direktorica mestne uprave

Mestno upravo vodi direktorica mestne uprave.

Direktorica mestne uprave je na podlagi izvedenega javnega natečaja imenovana na položaj za dobo petih let. Imenuje jo  župan.

Direktorica mestne uprave

Milena Vöröš
+ 386 (2) 525 16 13
tajnistvo.direktorja@murska-sobota.si