Krajevna skupnost Pušča

Krajevna skupnost Pušča obsega naselje Pušča.

Sedež krajevne skupnosti: Ulica ob Kapelici 63
Telefonska številka:
Uradne ure:
Površina:

Število prebivalcev: 529

Predsednik: Dalibor CENER HORVAT
Podpredsednik: Dejvid HORVAT

Svet sestavlja pet članov:

1. Dalibor CENER HORVAT

2. Dejvid HORVAT

3. Franc CENER

4. Karel BAJIČ