Murska Sobota - mestne četrti

Mestna četrt Center 

Mestna četrt Center Murska Sobota obsega območje naslednjih ulic:

Mladinska ulica - neparne številke od 1 do 3 in parne številke od 2 do 18, Sodna ulica, Gregorčičeva ulica, Arhitekta Novaka ulica, Slovenska ulica, Cvetkova ulica, Partizanska ulica, Ulica ob Progi, Naselje Jožeta Kerenčiča, Zelena ulica, Staneta Rozmana ulica, Trg Zmage, Trubarjev drevored, Kardoševa ulica, Štefana Kovača ulica - parne številke od 2 do 30 in neparne od 1 do 21, Grajska ulica - neparne številke od 1 do 13, Lendavska ulica - parne številke od 2 do 42, Cankarjeva ulica - parne številke od 2 do 54, Stara ulica, Mojsterska ulica, Vrtna ulica, Kocljeva ulica, Zvezna ulica, Slomškova ulica, Ulica Nikole Tesla in Ozka ulica.

Sedež mestnih četrti mesta Murska Sobota: Trg Zmage 4
Telefonska številka: 02 534 89 50
Fax: 02 534 89 51
Uradne ure: vsak dan 7.00 - 15.00, 7.00 – 16.00, petek 7.00 – 14.00
Površina: katastrska občina Murska Sobota meri 1459 75 23 m2
Število prebivalcev Mestne četrti Center: 4.072

Predsednica: Angela Novak
Podpredsednik: Jože Stvarnik

Svet sestavlja sedem članov:

Angela Novak

Jože Stvarnik

Elizabeta Rožman

Aleksander Šeruga

Ivan Obal

Brigita Bavčar

Saša Fartek

 

 

Mestna četrt Ledava

Mestna četrt Ledava Murska Sobota obsega območje naslednjih ulic:

Plese, Poljska ulica, Industrijska ulica, Panonska ulica - neparne številke od 1 - 3, Klavniška ulica, Noršinska ulica, Obrtna ulica, Markišavska ulica, Ledavsko naselje, Grajska ulica - parne številke od 2 do 26, Kopališka ulica - parne številke od 2 dalje, Lendavska ulica - neparne številke od 1 dalje in parne številke od 44 do 64.

Število prebivalcev Mestne četrti Ledava: 1455

Predsednik: Boštjan ČASAR
Podpredsednik: Lea FRIŠKIČ

Svet sestavlja sedem članov:

Boštjan Časar

Lea Friškič

Milan Sečko

Branko Časar

Štefa Božanovič

Marjeta Obal

Jožef Kuhar

 

Mestna četrt Park

Mestna četrt Park Murska Sobota obsega območje naslednjih ulic:

Cankarjeva ulica - parne številke od 56 do 86, Tišinska ulica - vse parne številke, Kopališka ulica - neparne številke od 1 do 43, Štefana Kovača ulica - parna številka od 32 dalje in neparne številke od 23 dalje, Naselje Ljudske pravice, Miklošičeva ulica, Bevkova ulica, Ulica Ob Kanalu, Prešernova ulica, Mikloš Kuzmiča ulica, Štefan Kuzmiča ulica, Kopitarjeva ulica, Prežihova ulica, Aškerčeva ulica, Šolsko naselje, Šercerjevo naselje, Temlinova ulica, Vrazova ulica, Severjeva ulica, Borovnjakova ulica, Ciril Metodova ulica, Razlagova ulica in Vrbišče.

Število prebivalcev Mestne četrti Park: 2.074

Predsednica: Alenka GLAVAČ GERŠANOV
Podpredsednik: Igor Vitez

Svet sestavlja sedem članov:

Alenka Glavač Geršanov

Igor Vitez

Nikolaj Hochstetter

Klavdija Zver

Nada Kuhar

Miran Beloglavec

Roman Kovačič

 

 

Mestna četrt Partizan

Mestna četrt Partizan Murska Sobota obsega območje naslednjih ulic:

Cankarjeva ulica neparne številke od 1 do 73 a, Tomšičeva neparne številke od 1 do 29, Juša Kramarja ulica parne številke od 6 do 28 in neparne od 1 do 29, Panonska ulica - vse parne številke, Mala Nova ulica, Finžgarjevo naselje, Čopova ulica, Vegova ulica, Bakovska ulica, Ivana Regenta ulica, Trstenjakova ulica neparne od 11 do 75 in parne od 2 do 66, Sončna ulica, Mladinska ulica - neparne številke od 5 do 47 in parne številke od 20 do 62, Rožno naselje, Ivanocijevo naselje, Daneta Šumenjaka ulica, Oton Župančiča ulica, Žitna ulica, Južna ulica, Štefana Kuharja ulica, Talanyijeva ulica, Mirna ulica, Dijaška ulica, Polje, Vrtnarska ulica, Zofke Kvedrove ulica, Slave Klavore ulica, Vinka Megle ulica in Müzge.

Število prebivalcev Mestne četrti Partizan: 1708

Predsednik: Matija Debelak
Podpredsednica: mag. Sonja Kreslin

Svet sestavlja sedem članov:

Matija Debelak

mag. Sonja Kreslin

Jožef Obal

Marjana Marušič

Mateja Sajovic

Ernest Škraban

Vlasta Maček

 

Mestna četrt Turopolje

Mestna četrt Turopolje Murska Sobota obsega območje naslednjih ulic:
Juša Kramarja ulica parne številke od 2 do 4, Tomšičeva ulica parne številke od 2 do 60, Trstenjakova ulica, neparne številke od 1 do 9 in 2/a, Cankarjeva ulica - neparne številka od 75 do 117, Tišinska ulica neparne št. od 1 do 31, Cvetna ulica, Generala Maistra ulica, Kajuhova ulica, Prvomajska ulica, Prekmurske čete ulica, Kroška ulica, Zorana Velnarja ulica, Matije Gubca ulica in Jakobovo naselje.

Število prebivalcev Mestne četrti Turopolje: 1.441

Predsednica: Jasna LOVRENČIČ
Podpredsednik:  Urška FERENCEK

Svet sestavlja sedem članov:

Jasna Lovrenčič

Urška Ferencek

Helena Frumen

Tomaž Merica

Helena Nemec

Ana Sapač

Andrej Kuhar