Krajevna skupnost Krog

Krajevna skupnost Krog obsega naselje Krog.

Sedež: Krog, Trubarjeva 25, 9000 Murska Sobota

Spletna stran: www.ks-krog.si

Telefonska številka:

Uradne ure:

Površina: 8,39 km2

Število prebivalcev: 1.131

Predsednica: Erika Vogrinčič Barbarič
Podpredsednica: Branko Gomboši

Svet sestavlja sedem članov:

1. Erika Vogrinčič Barbarič

2. Branko Gomboši

3. Bernardka Ružič

4. Drago Vigali

5. Anton Škraban

6. Nina Jelenovec

7. Marjan Grabar