Krajevna skupnost Bakovci

Krajevna skupnost Bakovci obsega naselje Bakovci.

Sedež: Bakovci, Partizanska ulica 38

Spletna stran

Telefonska številka:

Uradne ure:

Površina: 8,93 km2

Število prebivalcev: 1.480

 

Svet krajevne skupnosti sestavljajo:

Predsednica: Tadeja BENCAK 

Podpredsednica: Jožef KUHAR 

Svet sestavljajo člani:

1. Tadeja Bencak

2. Jožef Kuhar

3. Aleksandra Grah

4. Nives Cajnko

5. Emil Cör

6. Uroš Bagari

7. Cvetka Vereš