Kontakti mestne uprave

Župan Mestne občine Murska Sobota

dr. ALEKSANDER JEVŠEK

T: 02 525 16 11

E: kabinet.zupana@murska-sobota.si

 

Direktor mestne uprave - sekretar

SREČKO ĐUROV, univ. dipl. prav.

T: 02 525 16 13

E: srecko.durov@murska-sobota.si

 

KABINET ŽUPANA

Podsekretar - vodja kabineta župana

VIDA LUKAČ, univ. dipl. prev.

T: 02 525 16 18

E: vida.lukac@murska-sobota.si

 

Tajništvo župana

Poslovni sekretar VII/2

SONJA ŠEMEN, dipl. ekon.

T: 02 525 16 11

E: kabinet.zupana@murska-sobota.si

Voznik funkcionarja IV

ŠTEFAN ČERNJAVIČ, poklicni voznik

T: 02 525 16 79

 

 

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Notranji revizor - podsekretar

mag.  ANDREJA KOVAČ, univ. dipl. ekon.

T: 02 525 16 34

E: andreja.kovac@murska-sobota.si

 

 

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Strokovni sodelavec VII/2(II) - vodja službe za Zaščito in reševanje 

STANISLAV WOLF, dipl. ekon., prav.

T: 02 525 16 33

GSM: 031 304 960

E: stanislav.wolf@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec VII/2(II) (za ZiR ter ožje dele mestne občine)

BOŽO BOHAR, univ.dipl.prav

T: 02 525 16 76

GSM: 041 773 377

E: bozo.bohar@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec V (za ZiR)

MILAN SAPAČ, konf. teh.

T: 02 525 16 35

GSM: 031 301 270

E: milan.sapac@murska-sobota.si

 

 

MESTNA UPRAVA

SEKRETARIAT  ZA SPLOŠNE ZADEVE

Podsekretar - vodja sekretariata

DRAGO RUŽIČ, univ. dipl. prav.

T: 02 525 16 70

GSM: 031 350 241

E: drago.ruzic@murska-sobota.si

Tajništvo sekretariata za splošne zadeve

Poslovni sekretar VII/2

NATAŠA JANČIČ, dipl. ekon.

T: 02 525 16 13; F: 02 525 16 15

E: natasa.jancic@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za pravne in kadrovske zadeve)

MARTINA ŠOOŠ HORVAT, univ.dipl. prav. 

T: 02 525 16 72

E: tinka.soos.horvat@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za mestni svet in pravne zadeve)

SERGEJA EMBERŠIČ SUKIČ, mag. prav.

T: 02 525 16 71

E: sergeja.embersic-sukic@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec VI (za kadrovske in splošne zadeve)

ANA SVETEC, prav.

T: 02 525 16 72

E: ana.svetec@murska-sobota.si

Hišnik IV

IGOR KOUTER, monter in uprav. energ. naprav

T: 02 525 16 78

GSM: 031 664 727

Strokovni sodelavec V (za glavno pisarno)

MANUELA HOCHSTETTER, ekon. teh.

T: 02 525 16 77

E: manuela.hochstetter@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec V (za arhiv)

BARBARA ŽEKŠ, ekon. komerc. teh.

T: 02 525 16 44

E: barbara.zeks@murska-sobota.si

 

ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

Podsekretar - vodja oddelka

SLAVKO DOMJAN, univ. dipl. ekon.

T: 02 525 16 40

E: slavko.domjan@murska-sobota.si

Administrator IV (II)

VIDA ŠERUGA, admin.

T: 02 525 16 66

E: vida.seruga@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za javne finance)

mag. ROBERT BENCIK, dipl. ekon.

T: 02 525 16 48

E: robert.bencik@murska-sobota.si

Računovodja VII/2-II

SLAVICA MERKLIN, dipl. uprav. org.

T: 02 525 16 41

E: slavica.merklin@murska-sobota.si

Računovodja VII/2-II

mag. DANIELA VEREŠ, dipl. ekon.

T: 02 525 16 46

E: daniela.veres@murska-sobota.si

Računovodja VI

MARJETA PUHAN, posl. sekr.

T: 02 525 16 45

E: metka.puhan@murska-sobota.si

Finančnik V

SANDRA MATE, ekon. tehn.

T: 02 525 16 42

E: sandra.mate@murska-sobota.si

Knjigovodja V

KATJA RUŽIČ, ekon. tehn.

T: 02 525 16 42

E: katja.ruzic@murska-sobota.si

Finančnik VI

ANDREJ MESARIČ, komercialist

T: 02 525 16 39

E: andrej.mesaric@murska-sobota.si

Finančnik VII/1

BARBARA FLISAR , dipl. ekon.

T: 02 525 16 49

E: barbara.flisar@murska-sobota.si

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Podsekretar - vodja oddelka

ANGELCA DOKL MIR, univ. dipl. inž. arh.

T: 02 525 16 22

E: angelca.dmir@murska-sobota.si

Koordinator V

ANDREJA TIVADAR, uprav. teh.

T: 02 525 16 23

E: andreja.tivadar@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za prostorsko in urbanistično načrtovanje)

LEA BEGUŠ BARBIR, univ. dipl. inž. grad.

T: 02 525 16 23

E: lea.begus@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje cestnega prometa ter komunalne prispevke)

dr. HUGO MAUČEC, univ. dipl. inž. prom.

T: 02 525-16-25

E: hugo.maucec@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za prostor in okolje) 

BERNARDKA RYAN, univ. dipl. inž. geod.

T: 02 525 16 47

Ebernardka.ryan@murska-sobota.si

 

 

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Podsekretar - vodja oddelka

MILENA VÖRÖŠ, univ. dipl. prav.

T: 02 525 16 73

E: milena.voros@murska-sobota.si

Koordinator VI

MARTA MEKICAR, ekon.

T: 02 525 16 74

E: marta.mekicar@murska-sobota.si

Višji svetovalec  (za premoženjske zadeve)

BORUT SLAVIČ, dipl. ekon.

T: 02 525 16 43

E: borut.slavic@murska-sobota.si

Višji svetovalec  (za premoženjskopravne zadeve)

MARTINA CAF ŠARUGA, univ.dipl.prav

T: 02 525 16 31

E: 

martina.caf-saruga@murska-sobota.si

Referent (za nadomestila stavbnih zemljišč)

TADEJ SEVER, ekon. teh.

T: 02 525-16-28

E: tadej.sever@murska-sobota.si

 

 

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Podsekretar - vodja oddelka

KLAUDIJA ŠADL JUG, univ. dipl. ekon.

T: 02 525 16 53

E: klaudija.sadl-jug@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za gospodarske dejavnosti)

SILVIJA KOUTER, univ. dipl. ekon.

T: 02 525-16-63

E: silvija.kouter@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje javnih gospodarskih služb)

JOŽICA GOMBOC, dipl.inž.grad.

T:  02 525 16 61

E: jozica.gomboc@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za projekte in investicije)

DUŠAN HAUKO, dipl. ekon.

T:  02 525 16 60

E: dusan.hauko@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za evropske in druge projekte)

DORIS GUMILAR, univ. dipl. geografinja

T:  02 525 16 62

E: doris.gumilar@murska-sobota.si

Svetovalec (za komunalne dejavnosti)

BOGOMIR ROLA, inž. grad.

T: 02 525-16-64

GSM: 041-311-740

E: bogomir.rola@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec VII/2 (II) (za področje javnih naročil)

PETRA FARTEK, dipl. upr. org.

T: 02 525-16-65

E: petra.fartek@murska-sobota.si

 

 

ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Podsekretar - vodja oddelka

NADA CVETKO TÖRÖK, univ. dipl. inž. grad.

T: 02 525-16-20

GSM: 031-350-224

E: nada.torok@murska-sobota.si

Koordinator VII/1 (za negospodarske dejavnosti)

ALEKSANDRA REŽONJA

T: 02 525-16-21

E: aleksandra.rezonja@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje zdravstva in socialnega varstva)

mag. ROFINA BERNJAK, univ. dipl. soc. del.

T: 02 525-16-29

E: rofina.bernjak@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za predš.vzgojo, šolstvo, mladino in raziskovalne dejavnosti)

mag. DARJA KADIŠ, univ. dipl. soc. del.

T: 02 525-16-30

E: darja.kadis@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje kulture in turizma)

DARJA POTOČNIK, dipl. ekon.

T: 02 525-16-24

E: darja.potocnik@murska-sobota.si

 

 

MESTNI INŠPEKTORAT

Vodja mestnega inšpektorata - pooblastilo za vodenje

Denis Gjerek

T: 02 525-16-36

E: denis.gjerek@murska-sobota.si

Svetovalec  (za komunalno nadzorstvo)

KSENIJA WEISS, dipl. org. tur.

T: 02 525-16-50

E: ksenija.weiss@murska-sobota.si

Višji svetovalec - vodja mestnega redarstva

DENIS GJEREK, dipl. inž. tehnol. prom.

T: 02 525 16 36

GSM: 041 882 041

E: denis.gjerek@murska-sobota.si

Občinski redarji:

ZDENKO ČAHUK, str. ključ.

FRANC GRANFOL, kmet. teh.

VLADO ŠAVEL, monter ogrev. naprav

KLAUDIJA DOMINKO VREČIČ, konfekcijski tehnik

T: 02 525-16-32

F: 02 525-16-15

E: redarji@murska-sobota.si

ANTON HORVAT, ekon. teh.

T: 02 525 16 36

F: 02 525 16 15

E: anton.horvat@murska-sobota.si