Odkritje spominsko - zgodovinske točke na Kopališki ulici

torek, 22. Junij 2021

TOREK, 22. junij 2021 ob 11.30, Kopališka ulica

ODKRITJE OBELEŽJA BRANITELJEM SLOVENSKE  SAMOSTOJNOSTI

Prekmurje in mesto Murska Sobota kot njegovo središče imata v slovenski osamosvojitvi in vojni za samostojno Slovenijo leta 1991 posebno mesto. Takrat so se v mestu nahajali in delovali Uprava za notranje zadeve s postajo milice in dislociranimi postajami mejne milice, 75. območni štab Teritorialne obrambe ter 65. obmejni bataljon JLA z osmimi stražnicami proti Madžarski in petimi proti Avstriji. Vojašnica je povezana z najbolj dramatičnimi dogajanji med vojno za samostojno Slovenijo od 26. junija do 7. julija 1991, zato je ob njej občina ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije uredila spominski park, obnovila spomenik sestreljenim zavezniškim pilotom v II. svetovni vojni in postavila spomenik braniteljem slovenske samostojnosti.

Ker je to tudi zaključna točka pohoda učencev in dijakov ob spominskih obeležjih, bodo program ob odkritju spomenika pripravili učenci in dijaki šol, ki se bodo udeležili pohoda.