Kmetijstvo in podeželje

sreda, 22. April 2015 - 17:00
Moderator: 
Damjan Jerič

Sobota, kot si jo želimo, je skupen projekt vseh, ki v njej živimo, delamo in ustvarjamo. V Pomurju smo se odločili, da je prehrana razvojna specializacija regije in eden od strateških ciljev je povečanje preskrbe z zdravo, ekološko pridelano hrano iz lastnih virov.

Kakšna je vloga Sobote na področju preskrbe s hrano? Je Sobota še vedno središče žitnice Slovenije? Kako lahko povečamo ponudbo lokalne hrane v mestu in na naši lokalni tržnici? Kako kmetijstvo vpliva na okolje? Kako lahko pospešimo prehod kmetij na ekološko pridelavo in s tem dolgoročneje zagotovimo čistejše vire pitne vode, čistejši zrak in čistejša tla? Kako do več lokalne in ekološke hrane v ponudbi lokalnih ponudnikov hrane in v javnih institucijah?

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri pripravi Trajnostne urbane strategije in prispevate k razvoju naše Sobote, kot si jo želimo.

Udeležite se pete tematske delanice Kmetijstvo in podeželje, ki bo v sredo, 22. aprila 2015, ob 17.00, v Pokrajinski in študijski knjižnici, ki jo bo vodil Damjan Jerič, univ.dipl.inž.kmet., specialist za agrarno ekonomiko.