Dobava in montaža igral na območju Mestne občine Murska Sobota

Kategorija: 

 

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 20.12.2019 pod št. JN008816/2019-W01 objavil obvestilo o naročilu male vrednosti za predmet naročila: dobava in montaža igral na območju Mestne občine Murska Sobota.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Razpis je odprt do 24. 1. 2020 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 1. 2020 ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 

Rok za prijavo: 
petek, 24. Januar 2020