Daljinsko ogrevanje

Kogeneracija na Lendavski ulici v Murski Soboti

Osnovni cilj projekta:

Osnovni cilj projekta je posodobitev procesa pridobivanja toplotne energije na lokaciji centralne, plinske kotlovnice na Lendavski ulici v Murski Soboti, s ciljem znižanja končne cene toplotne energije. Projekt predvideva posodobitev sistema v okviru obstoječe lokacije kotlovnice, torej brez posebnih posegov v prostor.

V decemru 2011 je bil v toplotni postaji na Lendavski vzpostavljen sistem "Soproizvodnje toplotne in električne energije" (SPTE) in sicer gre za plinsko kogeneracijo z nazivno močjo 960 kW. V kurilnih sezonah 2012-2022 bo s svojim obratovanjem proizvajala-oddajala toploto v sistem daljinskega ogrevanja in sočasno proizvajala električno energijo, ki bo distribuirana v omrežje sistemskega operaterja. Obratovati bo začela s kurilno sezono 2012, investicija se bo poplačala v cca. 3-4 letih.   

Kogeneracijska naprava bo v kurilni sezoni obratovala s cca 4500 ur ( v letu 2012 cca. 1500 ur). Obratovalna podpora za obratovalno MWh znaša cca.122,4448 EUR, kar bo predstavljalo cca. 258.358 EUR prihodkov v proračun in pomembne prihodke za ublažitev pritiska cene plina na dvig cene toplote za odjemalce toplote iz sistema daljinskega ogrevanja.Investicija se bo poplačala v cca. 3-4 letih, občina pa bo prihodke iz naslove podpore vlagala v nadaljnji razvoj strategije razvoja ogrevanja v mestu Murska Sobota in prispevala k doseganju cilja 20-20-20.

Kogeneracijska naprava bo ublažila pritisk na dvig cene toplote za odjemalce (posledično zaradi rasti cen zemeljskega plina) iz sistema daljinskega ogrevanja. Zaposleni iz javnega podjetja Komunala d.o.o. bodo pridobili novo storitev, ki jo bodo opravljali za Mestno občino Murska Sobota. Mestna občina Murska Sobota bo pridobila nove prihodke v proračun, katere bo vračala v razvoj in posodobitve sistema daljinskega ogrevanja in prispevala k znižanju emisij.