9. Predlog za podajo soglasja k zadolžitvi javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan