9. Kadrovske zadeve

Seja: 
8. seja mestnega sveta