8. Soglasje k podpisu Listine temeljnih pravic brezdomnih

Seja: 
18. seja mestnega sveta