8. Predlogi in pobude članov mestnega sveta

Seja: 
10. seja mestnega sveta