8. Predlogi in pobude članov mestnega sveta

Seja: 
20. seja mestnega sveta