8. Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu od 1. 10. 2017 dalje