8. Predlog Sklepa o podelitvi nagrad ob kulturnem prazniku v letu 2020