8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota – predvidena združitev I. in II. obravnave