7. Sklep o podelitvi nagrad ob kulturnem prazniku v letu 2017

Seja: 
18. seja mestnega sveta