7. Sklep o podaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.