7. Seznanitev z investicijskim programom za projekt "Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center" (novelacija, september 2017)