7. seja mestnega sveta

torek, 13. Oktober 2015
Mandat: 

Točke dnevnega reda