7. Predlog Sklepa o podaji soglasja k sprejemu Letnega poročila javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. za leto 2017