7. Predlog Sklepa o podaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za obdobje 2020 - 2025