7. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Murska Sobota – predvidena združitev I. in II. obravnave

Seja: 
30. seja mestnega sveta