7. Kadrovske zadeve

Seja: 
10. seja mestnega sveta