7. Kadrovske zadeve

Gradiva: 
Seja: 
20. seja mestnega sveta