7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Seja: 
1. seja Mestnega sveta