6. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar – marec 2020