6. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občina Murska Sobota za leto 2018

Seja: 
26. seja mestnega sveta