6. Predlog za podajo soglasja k Statutu javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota