6. Predlog Sklepa o podaji soglasja k osnutku besedila pravnega posla - kupoprodajni pogodbi, sklenjeni med Mestno občino Murska Sobota in Republiko Slovenijo – Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo