6. Predlog Odloka o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Murska Sobota – II. obravnava