6. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020

Seja: 
10. seja mestnega sveta