6. Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017

Seja: 
20. seja mestnega sveta