5. Predlog sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.