5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota – predvidena je združitev I. in II. obravnave