5. Predlog Odloka o določitvi imena ulice - drevoreda v mestu Murska Sobota – predvidena je združitev I. in II. obravnave